SDH / JSDH

Výbor SDH (sbor dobrovolných hasičů) se v naší jednotce skládá celkem ze sedmi členů, kteří se starají o chod této organizace. SDH je dobrovolná organizace, která je postavena na společném zájmu několika osob. Náplni sboru je mimo prevence požární ochrany také účast a pořádání závodů v požarním sportu a organizace společenských a kulturních akcí. V čele organizace stojí starosta sboru, společně s ostatními členy výboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci, která je z velké části financována okolními subjekty.

 

Výbor SDH

  Jméno a Příjmení Funkce Tel. číslo
1. Robert Karch Starosta 777 571 256
2. Tomáš Pindur Náměstek starosty 723 729 134
3. Jaroslav Geršl Velitel SDH 725 141 253
4. Vojtěch Pindur Zástupce velitele SDH - neuvedeno -
5. Jaroslav Fojcik Jednatel - neuvedeno -
6. Jana Geršlová Hospodář - neuvedeno -
7. Mojmír Křok Kontr. orgán SDH - neuvedeno -

 

 

JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů) je organizační složka, jejiž zřizovatelem je obec/město. V čele této složky stojí velitel jednotky, který je zodpovědný za fungování jednotky a je zodpovědný starostovi/starostce obce. Tato jednotka je závíslá především na rozpočtu obce/města a veškerá pořízená technika a výstroj je majetkem dané obce nebo města. Tato složka je nezávíslá na SDH - nic méně určitá provázanost mezi těmito organizacemi je - členové výjezdové jednotky jsou vybírání z členské základny SDH. Naše jednotka spadá do kategorie JPO V.

 

Seznam členů JSDH

  Jméno a Příjmení Funkce Kontakt
1. Daniel Kajfosz Velitel, strojník 725 141 253
2. Mojmír Křok Velitel družstva - neuvedeno -
3. Robert Karch Strojník 777 571 256
4. Antonít Chýlek Strojník - neuvedeno -
5. Tomáš Karch Strojník - neuvedeno -
6. Jaroslav Sikora Hasič - neuvedeno -
7. Jaroslav Fojcik Hasič - neuvedeno -
8. Jaroslav Geršl Hasič - neuvedeno -
9. Tomáš Pindur Hasič 723 729 134
10. Petr Bocek Hasič - neuvedeno -
11. Vojtěch Pindur Hasič - neuvedeno -
12. Luboš Mitrenga Hasič - neuvedeno -
13. Radek Parák Hasič - neuvedeno -