Ostatní aktuality

Začátky tréningu mladých hasičů venku

19.02.2022

Dne 05.04.2022 bude první venkovní tréning před zbrojnicí v Návsí. Je pro mladší i starší žáky.