Halloween - Lampionový průvod

Kategorie: Kroužek "Mladý hasič" Datum: 2017-11-10

Dne 10. 11. 2017 jsme se všichni (jen dětí bylo více jak 20) sešli před hasičskou zbrojnicí, kde v 16 hodin začal program společným malováním, uměleckou tvorbou a přípravou na lampionový průvod.

Děti si samy připravily lampióny a vyrazily na večerní lampiónový průvod obcí, kolem Olzy, kde si prožily stezku odvahy. Děti trasu ukončily opět u zbrojnice, kde pro všechny statečné byla připravená odměna. Po skončení průvodu si děti opekly párky a zahřály se čajem.

Mimojiné při této příležitosti jsme dětem z kroužku Mladého hasiče ukázali jejich nově připravenou "klubovnu", ve které si budou vystavovat své poháry ze soutěží, obrázky které v průběhu kroužku nakreslí nebo zde budou také trávit čas za špatného počasí.

Tímto bychom rádi poděkovali Obci Návsí za finanční podporu a všem hasičům a jejich rodinám za hladký průběh této akce a školní jídelně za přípravu čajíku.

< >