Obnova zastaralého zařízení staré hasičské zbrojnice

Kategorie: Dotace Datum: 2018-09-10

V roce 2017 jsme zažádali o poskytnuti dotace na obnovu zastaralého zařízení staré hasičské zbrojnici. Předmětem dotace byla výměna vrat a obnova střešního zateplení, které bylo zlikvidováno při celkové rekonstrukci zbrojnice. Vrata se nacházely již ve velmi špatném stavu a z důvodu lepšího zabezpečení objektu a rychlosti výjezdu bylo potřeba tyto vrata vyměnit.

Začátkem listopadu 2018 bylo vše hotovo, původní železná vrata byla vyměněna za moderní roletové, kde byl navíc (mimo poskytnuté dotace) přidán pohon na automatické otevírání vrat za pomoci dálkového ovladače. Celkové zateplení horní části zbrojnice bylo realizováno z důvodu zakládání vlastní klubovny pro naše mladé hasiče, kteří si za své výkony a snahu jistě zaslouží mít svůj vlastní prostor pro odpočinek a místo, kam mohou vystavit své vyhrané trofeje, kterých určitě nebude málo.

Celková obnova zastaralého zařízeni vyšla na 572.112 Kč z toho nám byla poskytnuta 70% dotace, tj. 400.478 Kč ze státního zemědělského intervenčního fondu. Zbylá částka byla uhrazena z vlastních finančních zdrojů.

Tímto bychom chtěli poděkovat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu za poskytnutí finanční podpory a také děkujeme všem, co se podíleli na realizaci tohoto projektu.

 

< >